Før hed dette site winelover.dk, men nu hedder det vinisten.dk. Man skal vælge sine kampe. Jeg har valgt at trække mig, fordi jeg ikke gider at bruge tid på den slags. Tasty Brands Vinimport (winelovers.dk) har følt sig krænket, og jeg håber, at de er blevet glade for, at jeg ikke vil indvillige i en domænesag...